گروه صنعتي شاخص

برنامه ریزی و بازاریابی
ارتباط با مشتریان و مجموعه های گروه صنعتی
توسعه کسب و کار ( محصولات و خدمات )
خدمات پس از فروش
ورود و پیگیری حضور در لیست فروشندگان ( Vendor List )
شناخت و ورود به بازارهای جدید برای محصولات و خدمات فعلی
برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی توسعه بازار برای مشتریان جدید
تجزیه و تحلیل بازار برای شناخت فضای رشد جدید
برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی
برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای تمامی شرکت های مجموعه
هموارسازی مسیر برای ارتقای عملکرد فروش