مجموعه تدارکات و تامین کالا

تامین کلیه ی تجهیرات ابزار دقیق
تامین انواع شیرآلات کنترل (Control Valve) و ON/OFF Valve
تامین انواع شیرهای ایمنی ( Safety valve )
تامین انواع Rupture Disk
تامین انواع انالیزرها
تامین سیستم های اشکار ساز گاز و دودFire & Gas Systems) )
تامین تجهیزات اطفاء حریق ( Fire Fighting)
تامین تجهیزات برق صنعتی و ضدانفجار
تامین انواع ژنراتورهای برق
تامین تجهیزات دوار مکانیکی ( پمپ و کمپرسور )
تامین تجهیزات استاتیک ( مخازن و لوله و اتصالات و فلنچ و … )
تامین انواع میکسرهای استاتیک
تهیه و تامین انواع مواد شیمیایی و کاتالیست های فرآیندی