مجموعه ساختمان و نصب و راه اندازی

نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق

نصب تجهیزات مکانیک

نصب سیویل و سازه

پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای صنعتی