مجموعه مهندسی و یکپارچه سازی و راه اندازی سیستم های کنترل

مشاوره و طراحی و مهندسی سیستمهای کنترل MIS , PLC , BMS , FGS , ESD , DCS , FCS , HIPPS
تهیه و تامین سیستمهای کنترل از سازندگان معتبر
برنامه نویسی و پیکربندی سیستم های کنترل
یکپارچه سازی سیستم های کنترل ( System Integration )
نصب و راه اندازی سیستم های کنترل
سرویس و خدمات در سایت
تعمیر و نگهداری سالانه سیستم های کنترل
تهیه و تامین قطعات یدکی سیستم های کنترل
نوسازی و ارتقاء سیستم های کنترل
طراحی و پیاده سازی روش های کنترل مدرن و غیر خطی ( APC & MPC )