مجموعه گسترش و تحقیقات و انتقال تکنولوژی

انتقال و بومی سازی تکنولوژی های نوین
طراحی انواع مدارات و بردهای الکترونیکی
طراحی انواع مدارات میکروکنترلر
طراحی محصولات جدید با توجه به نیازمندی های شناسایی شده
ارتقاء و توسعه سطح کیفی و کمی محصولات
بهینه سازی مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری محصولات
تحقیقات در خصوص شناسایی فناوری روز دنیا
ثبت اختراع